Kategorija: Fotografiranje, Organizacija dogodkov, Profesionalne storitve, Storitve

Aleks & Irena Kus – Wedding photography

Fine art wedding storytelling

Wedding photographer Aleks Kus award winning photographer based in Slovenia, with his lovely wife Irena, compose amazing photojournalistic wedding team, known as emotional love storytelling of wedding day. We are available to be part of your fabulous day around the world!

Aleks & Irena Kus – Wedding photography »


Kategorija: Društva, Organizacija dogodkov

ZSD – Zasavsko strelsko društvo

ZSD – Zasavsko strelsko društvo

Zasavsko strelsko društvo Trbovlje v letu 2000 pričelo svojo aktivnost izvajati z gostovanji po Sloveniji in kasneje tudi tujini. Njihovi člani so v večini strelci praktičnega streljanja. Zasavsko strelsko društvo Trbovlje zaradi specifičnosti svoje zvrsti streljanja in uporabe orožja izvaja svojo dejavnost na strelišču Agnez – Ojstro, ki ga upravlja  ZSČ Trbovlje. Kot vsak dober gospodar tudi oni strmijo za tem, da bi enkrat v prihodnosti imeli svoje strelišče.  Društvo je v okviru svojih zmožnosti veliko pripomoglo k izgradnji strelišča še posebej na delu, kjer se izvajajo tekmovanja in treningi IPSC streljanja

ZSD – Zasavsko strelsko društvo »