Kategorija: Društva, Sabljanje

Sabljaški klub ERAZEM

Sabljaški klub ERAZEM

Vizija kluba
Vizija kluba je ustvariti pozitivno vlogo sabljanja pri doseganju dobrega telesnega in duševnega zdravja članov kluba.

Poslanstvo
Poslanstvo kluba Erazem je razumeti in razvijati vrednote skupinskega dela, discipline, spoštovanja sebe in drugih, prijateljstva, pripadnosti skupini ter športnega obnašanja skozi športno sabljanje.
V spodbudnem vadbenem okolju bomo stimulirali člane, da bodo izpopolnjevali in nadgrajevali svoje potenciale. S svojim znanjem in izkušnjami bomo prispevali k širjenju športnega sabljanja v Sloveniji. Naš cilj je sooblikovati sabljaški prostor v Sloveniji in v bližnjem okolju.

Strateški cilj
Glavni strateški cilj kluba je postati vodilni slovenski sabljaški klub z visoko kvalitetno sabljaško šolo, ki v celoti temelji na slovenskem znanju.

Sabljaški klub ERAZEM »