Kategorija: Društva, Organizacija dogodkov

ZSD – Zasavsko strelsko društvo

ZSD – Zasavsko strelsko društvo

Zasavsko strelsko društvo Trbovlje v letu 2000 pričelo svojo aktivnost izvajati z gostovanji po Sloveniji in kasneje tudi tujini. Njihovi člani so v večini strelci praktičnega streljanja. Zasavsko strelsko društvo Trbovlje zaradi specifičnosti svoje zvrsti streljanja in uporabe orožja izvaja svojo dejavnost na strelišču Agnez – Ojstro, ki ga upravlja  ZSČ Trbovlje. Kot vsak dober gospodar tudi oni strmijo za tem, da bi enkrat v prihodnosti imeli svoje strelišče.  Društvo je v okviru svojih zmožnosti veliko pripomoglo k izgradnji strelišča še posebej na delu, kjer se izvajajo tekmovanja in treningi IPSC streljanja

ZASAVSKO STRELSKO DRUŠTVO
Sallaumines 5
1420 Trbovlje
M:
M: info@zsd-trbovlje.org

ZSD – Zasavsko strelsko društvo


Tagi: , , , , ,


Pusti sporočilo